Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023 5.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Neil Barnett
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Emma Stowell-Corten Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Claire Baker-Westhead Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Bev Davies Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Pat Drewett Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Jones Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Allan Morris Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Matthew Pimm Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Allan Screen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kevin Whitehead Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Janice Dent Officer Yn bresennol
Tracey Brooks Officer Yn bresennol
Kevin Ward Y Cyhoedd Yn bresennol
Steve Ward Y Cyhoedd Yn bresennol
Neil Barnett Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Emily Mayger Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Taylor Strange Swyddog Llywodraethu Yn bresennol