Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 4ydd Hydref, 2023 5.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Neil Barnett
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Emma Stowell-Corten Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Claire Baker-Westhead Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Bev Davies Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Pat Drewett Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Jones Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Allan Morris Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Matthew Pimm Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Allan Screen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kevin Whitehead Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Neil Barnett Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig