Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11eg Rhagfyr, 2023 2.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Neil Barnett
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Mark Howells Cadeirydd Disgwyliedig
Councillor Janet Cleverly Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Saeed Adan Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor John Harris Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Gavin Horton Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Malcolm Linton Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Alex Pimm Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Chris Reeks Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor John Reynolds Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Kate Thomas Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Neil Barnett Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig