Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 15fed Ionawr, 2024 12.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Neil Barnett
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Mark Howells Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Janet Cleverly Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Saeed Adan Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Harris Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gavin Horton Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Malcolm Linton Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Alex Pimm Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Chris Reeks Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Reynolds Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kate Thomas Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Rhys Cornwall Officer Disgwyliedig
Paul Jones Officer Disgwyliedig
Silvia Gonzalez-Lopez Officer Disgwyliedig
Stephen Jarrett Officer Disgwyliedig
Tracey Brooks Officer Disgwyliedig
Elizabeth Bryant Officer Disgwyliedig
Tracy McKim Officer Disgwyliedig
Meirion Rushworth Officer Disgwyliedig
Neil Barnett Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Simon Richards Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig
Taylor Strange Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig