Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 10fed Hydref, 2023 10.00 am, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau

Lleoliad:   Committee Room 1 / Microsoft Teams

Cyswllt:    Neil Barnett
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Emma Stowell-Corten Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Matthew Pimm Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Pat Drewett Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Allan Screen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Claire Baker-Westhead Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Bev Davies Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Jones Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Allan Morris Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Kevin Whitehead Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Neil Barnett Swyddog Llywodraethu Yn bresennol