Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 3ydd Tachwedd, 2023, Penderfyniad dirprwyedig - Aelod Cabinet dros Les Cymunedol

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Debbie Harvey Aelod Pwyllgor Disgwyliedig