Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2024 5.30 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Governance Team
01633 656656
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Andrew Mitchell Cadeirydd Disgwyliedig
Kerry Watkins Dirprwy Gadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Paul Cockeram Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Jane Mudd Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd William Routley Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Richard Morgan Y Cyhoedd Disgwyliedig
John Davies Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Dr Paul Worthington Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Gill Nurton Y Cyhoedd Disgwyliedig