Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 4ydd Mehefin, 2024 10.00 am, Panel Trwyddedu (Tacsi)

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Governance Team
01633 656656
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Kate Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Alastair Dearling Officer Yn bresennol
Emily Mayger Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Allan Screen Aelod Pwyllgor Yn bresennol