Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 7fed Awst, 2024 10.00 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Taylor Strange, Governance Officer
E-bost: democratic.services@newport.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cynghorydd Mark Spencer Cadeirydd Disgwyliedig
Councillor Bev Perkins Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Malcolm Linton Dirprwy Gadeirydd Disgwyliedig
Councillor Gavin Horton Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Trevor Watkins Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor John Reynolds Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Tim Harvey Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor John Jones Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd William Routley Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Jason Jordan Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Mark Howells Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Andrew Ferguson Council Staff Disgwyliedig
Joanne Evans Officer Disgwyliedig
Tracey Brooks Officer Disgwyliedig
Stephen John Williams Officer Disgwyliedig
Joanne Davidson Officer Disgwyliedig