Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 1af Hydref, 2024 1.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl

Lleoliad:   Committee Room 1 / Microsoft Teams

Cyswllt:    Samantha Schanzer
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cynghorydd David Fouweather Cadeirydd Disgwyliedig
Councillor Matthew Pimm Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Bev Davies Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Stephen Marshall Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Debbie Jenkins Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Trevor Watkins Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd David Mayer Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Debbie Harvey Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Janet Cleverly Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Carmel Townsend Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Samantha Schanzer Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig