Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 20fed Chwefror, 2025 10.00 am, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Simon Richards
Swyddog Llywodraethu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cynghorydd William Routley Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Trevor Watkins Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Stephen Cocks Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Jane Mudd Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Phil Hourahine Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Kate Thomas Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Tim Harvey Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Jason Hughes Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Andrew Sterry Aelod Pwyllgor Disgwyliedig