Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 4ydd Rhagfyr, 2024 5.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau, DROS DRO

Lleoliad:   Committee Room 1 / Microsoft Teams

Cyswllt:    Neil Barnett
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor John Reynolds Cadeirydd Disgwyliedig
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Paul Bright Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Stephen Marshall Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Allan Screen Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Jason Hughes Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Bev Davies Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor John Jones Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Kevin Whitehead Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Neil Barnett Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig