Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 29ain Gorffennaf, 2024 2.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol, DROS DRO

Lleoliad:   Council Chambers / Microsoft Teams

Cyswllt:    Neil Barnett
Cynghorydd Craffu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Mark Howells Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Malcolm Linton Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Alex Pimm Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Paul Bright Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Matthew Pimm Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Gavin Horton Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Allan Screen Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Kate Thomas Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Chris Reeks Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Janet Cleverly Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Neil Barnett Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig