Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 9fed Ebrill, 2024 11.30 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Emily Mayger, Governance Officer
E-bost: democratic.services@newport.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Kate Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Saeed Adan Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Claire Baker-Westhead Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Rhian Howells Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor David Mayer Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Alex Pimm Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor David Fouweather Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Martyn Kellaway Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Janet Cleverly Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Allan Morris Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Tracey Bastow-Hale Officer Disgwyliedig