Eich Cynghorwyr

Etholir Cynghorwyr Lleol gan y gymuned i benderfynu sut y dylai'r cyngor wneud ei weithgareddau amrywiol. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y maent wedi’u hethol i'w gwasanaethu am gyfnod.

TMaent yn cyfathrebu â’r cyhoedd yn rheolaidd trwy gyfarfodydd cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn cynnig cyfle i unrhyw drigolyn siarad â'i gynghorydd wyneb yn wyneb, a chynhelir y rhain yn rheolaidd.

Ni thelir Cynghorwyr am eu gwaith, ond maent yn derbyn lwfans. Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen datganiad o fuddiant. Cyhoeddir manylion am y ffurflen hon bob blwyddyn.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd defnyddiwch y dolenni isod:

Councillor
Llun Councillor Plaid Wleidyddol Ward
ffotograff o Cynghorydd Miqdad Al-Nuaimi

Cynghorydd Miqdad Al-Nuaimi

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: miqdad.al-nuaimi@newport.gov.uk

Llafur Cymru Stow Hill
ffotograff o Cynghorydd Graham Berry

Cynghorydd Graham Berry

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Ceidwadwyr Cymreig Beechwood
ffotograff o Cynghorydd James Clarke

Cynghorydd James Clarke

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: james.clarke@newport.gov.uk

Llafur Cymru Malpas
ffotograff o Cynghorydd Janet Cleverly

Cynghorydd Janet Cleverly

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Home mobile: 07842 972542

Plaid Annibynwyr Casnewydd Y Betws
ffotograff o Cynghorydd Paul Cockeram

Cynghorydd Paul Cockeram

Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewyddt, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: paul.cockeram@newport.gov.uk

Llafur Cymru Shaftesbury
ffotograff o Cynghorydd Ken Critchley

Cynghorydd Ken Critchley

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Llafur Cymru Llyswyry
ffotograff o Cynghorydd Deb Davies

Cynghorydd Deb Davies

Aelod y Cabinet dros Addysg a Sgiliau

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Hafan: 01633 779795

Gwaith: deborah.davies@newport.gov.uk

Llafur Cymru Beechwood
ffotograff o Cynghorydd Val Dudley

Cynghorydd Val Dudley

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: valerie.dudley@newport.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Tŷ-du
ffotograff o Cynghorydd Chris Evans

Cynghorydd Chris Evans

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Hafan: 01633 661573

Home mobile: 07778279235(P)

Gwaith: chris.evans@newport.gov.uk

Plaid Annibynwyr Casnewydd Tŷ-du
ffotograff o Cynghorydd Matthew Evans

Cynghorydd Matthew Evans

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: matthew.evans@newport.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Allt-yr-yn
ffotograff o Cynghorydd Charles Ferris

Cynghorydd Charles Ferris

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Hafan: 01633 250148

Gwaith: charles.ferris@newport.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Allt-yr-yn
ffotograff o Cynghorydd Yvonne Forsey

Cynghorydd Yvonne Forsey

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Hafan: 01633 897831

Gwaith: yvonne.forsey@newport.gov.uk

Llafur Cymru Tŷ-du
ffotograff o Cynghorydd David Fouweather

Cynghorydd David Fouweather

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Hafan: 01633 252923

Home mobile: 07703300996(P)

Gwaith: david.fouweather@newport.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Allt-yr-yn
ffotograff o Cynghorydd Gail Giles

Cynghorydd Gail Giles

Aelod y Cabinet dros Addysg a Sgiliau

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: gail.giles@newport.gov.uk

Llafur Cymru Caerllion
ffotograff o Cynghorydd John Guy

Cynghorydd John Guy

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Hafan: 01633 411917

Gwaith: john.guy@newport.gov.uk

Llafur Cymru Alway
ffotograff o Cynghorydd Debbie Harvey

Cynghorydd Debbie Harvey

Cabinet Member for Leisure and Culture

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Home mobile: 07580882506

Gwaith: debbie.harvey@newport.gov.uk

Llafur Cymru Alway
ffotograff o Cynghorydd Ibrahim Hayat

Cynghorydd Ibrahim Hayat

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: ibrahim.hayat@newport.gov.uk

Llafur Cymru Pillgwenlly
ffotograff o Cynghorydd Rehmaan Hayat

Cynghorydd Rehmaan Hayat

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: rehmaan.hayat@newport.gov.uk

Llafur Cymru Ringland
ffotograff o Cynghorydd Tracey Holyoake

Cynghorydd Tracey Holyoake

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Home mobile: 07402024220

Llafur Cymru Pillgwenlly
ffotograff o Gavin Horton

Gavin Horton

Hafan: 01633 656656

Llafur Cymru Victoria
ffotograff o Cynghorydd Phil Hourahine

Cynghorydd Phil Hourahine

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 07955834297

Home mobile: 07955834297

Gwaith: phil.hourahine@newport.gov.uk

Llafur Cymru Sain Silian
ffotograff o Cynghorydd Jason Hughes

Cynghorydd Jason Hughes

Cabinet Member for Sustainable Development

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: jason.hughes@newport.gov.uk

Llafur Cymru Caerllion
ffotograff o Councillor Farzina Hussain

Councillor Farzina Hussain

Cyngor Dinas Casnewydd

Gwaith: 01633 656656

Llafur Cymru Victoria
ffotograff o Cynghorydd Roger Jeavons

Cynghorydd Roger Jeavons

Deputy Leader and Cabinet Member for City Services

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: roger.jeavons@newport.gov.uk

Llafur Cymru Llyswyry
ffotograff o Councillor John Jones

Councillor John Jones

Hafan: 07769 656623

Hafan: john.jones@newport.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Graig
ffotograff o Cynghorydd Jason Jordan

Cynghorydd Jason Jordan

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Home mobile: 07787472114(P)

Gwaith: jason.jordan@newport.gov.uk

Plaid Annibynwyr Casnewydd Y Betws
ffotograff o Cynghorydd Martyn Kellaway

Cynghorydd Martyn Kellaway

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: martyn.kellaway@newport.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Llanwern
ffotograff o Cynghorydd Laura Lacey

Cynghorydd Laura Lacey

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: laura.lacey@newport.gov.uk

Llafur Cymru Ringland
ffotograff o Cynghorydd Malcolm Linton

Cynghorydd Malcolm Linton

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: malcolm.linton@newport.gov.uk

Llafur Cymru Ringland
ffotograff o Cynghorydd Stephen Marshall

Cynghorydd Stephen Marshall

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Hafan: 01633656656

Gwaith: stephen.marshall@newport.gov.uk

Llafur Cymru Gaer
ffotograff o Cynghorydd David Mayer

Cynghorydd David Mayer

Aelod y Cabinet dros Gymunedau ac Adnoddau

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: david.mayer@newport.gov.uk

Llafur Cymru Malpas
ffotograff o Cynghorydd Ray Mogford

Cynghorydd Ray Mogford

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: ray.mogford@newport.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Langstone
ffotograff o Cynghorydd Allan Morris

Cynghorydd Allan Morris

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Home mobile: 07747693429

Gwaith: allan.morris@newport.gov.uk

Annibynwyr Llyswyry
ffotograff o Cynghorydd Jane Mudd

Cynghorydd Jane Mudd

Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: jane.mudd@newport.gov.uk

Llafur Cymru Malpas
ffotograff o Cynghorydd John Richards

Cynghorydd John Richards

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Hafan: 01633 556422

Gwaith: john.richards@newport.gov.uk

Llafur Cymru Llyswyry
ffotograff o Cynghorydd William Routley

Cynghorydd William Routley

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656565

Home mobile: 07747068478

Gwaith: william.routley@newport.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Langstone
ffotograff o Cynghorydd Mark Spencer

Cynghorydd Mark Spencer

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656565

Home mobile: 07904388580

Gwaith: mark.spencer@newport.gov.uk

Llafur Cymru Beechwood
ffotograff o Cynghorydd Tom Suller

Cynghorydd Tom Suller

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: tom.suller@newport.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Maerun
ffotograff o Cynghorydd Herbie Thomas

Cynghorydd Herbie Thomas

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: herbert.thomas@newport.gov.uk

Llafur Cymru Shaftesbury
ffotograff o Cynghorydd Kate Thomas

Cynghorydd Kate Thomas

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Hafan: 01633 782774

Gwaith: kate.thomas@newport.gov.uk

Llafur Cymru Stow Hill
ffotograff o Cynghorydd Carmel Townsend

Cynghorydd Carmel Townsend

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Hafan: 01633 211809

Gwaith: carmel.townsend@newport.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Sain Silian
ffotograff o Cynghorydd Holly Townsend

Cynghorydd Holly Townsend

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Home mobile: 07518459675

Gwaith: holly.townsend@newport.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Sain Silian
ffotograff o Cynghorydd Ray Truman

Cynghorydd Ray Truman

Aelod Cabinet dros Drwyddedu a Rheoleiddio

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Ffôn symudol y gwaith: 07980733679

Gwaith: ray.truman@newport.gov.uk

Llafur Cymru Alway
ffotograff o Cynghorydd Joan Watkins

Cynghorydd Joan Watkins

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Home mobile: 07966086578

Ceidwadwyr Cymreig Caerllion
ffotograff o Cynghorydd Trevor Watkins

Cynghorydd Trevor Watkins

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: trevor.watkins@newport.gov.uk

Llafur Cymru Parc Tredegar
ffotograff o Cynghorydd Mark Whitcutt

Cynghorydd Mark Whitcutt

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: mark.whitcutt@newport.gov.uk

Llafur Cymru Gaer
ffotograff o Cynghorydd Richard White

Cynghorydd Richard White

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: richard.white@newport.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Maerun
ffotograff o Cynghorydd Kevin Whitehead

Cynghorydd Kevin Whitehead

c/o Civic Centre, Newport City Council, Newport, Gwent, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: kevin.whitehead@newport.gov.uk

Plaid Annibynwyr Casnewydd Y Betws
ffotograff o Cynghorydd Debbie Wilcox

Cynghorydd Debbie Wilcox

The Baroness Wilcox of Newport

c/o Civic Centre, Newport, S Wales, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Gwaith: debbie.wilcox@newport.gov.uk

Llafur Cymru Gaer
ffotograff o Cynghorydd David Williams

Cynghorydd David Williams

c/o Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Gwaith: 01633 656656

Hafan: 01633 892134

Gwaith: david.williams@newport.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Graig