Eich Aelodau o Senedd Ewrop

Mae Casnewydd yn rhan o ranbarth Dwyreiniol De Cymru ac fe’i cynrychiolir gan ddau Aelod Cynulliad (AC) etholedig. Dewch o hyd i fanylion yr ACau ar gyfer Dwyrain wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Dwyrain Casnewydd - John Griffiths AM

Ffon: (01633) 222302

Gwefan: Dwyrain Casnewydd Gwefan: Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Proffil ACau

Gorllewin Casnewyddt - Jayne Bryant AM

Telephone: (01633) 376627

Gwenfan: Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Proffil ACau