• Hafan Democratiaeth
 • Calendr
 • Pwyllgorau
 • Cyfansoddiad
 • Ymgynghoriadau
 • Penderfyniadau
 • Canlyniadau etholiadau
 • Llyfrgell
 • Cyfarfodydd
 • Cyrff allanol
 • Cynghorau Plwyf
 • Dogfennau chwilio
 • Tanysgrifiwch am ddiweddariadau
 • Cynghorwyr
 • ASau
 • ACau
 • Beth sy'n newydd
 • Eich Aelodau o Senedd Ewrop

  Mae Casnewydd yn rhan o ranbarth Dwyreiniol De Cymru ac fe’i cynrychiolir gan ddau Aelod Cynulliad (AC) etholedig. Dewch o hyd i fanylion yr ACau ar gyfer Dwyrain wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

  Dwyrain Casnewydd - John Griffiths AM

  Ffon: (01633) 222302

  Gwefan: Dwyrain Casnewydd Gwefan: Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Proffil ACau

  Gorllewin Casnewyddt - Jayne Bryant AM

  Telephone: (01633) 376627

  Gwenfan: Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Proffil ACau