Eich Aelodau Seneddol

Mae dwy etholaeth seneddol yng Nghasnewydd, Dwyrain Casnewydd a Gorllewin Casnewydd, y mae gan bob un Aelod Seneddol neu AS etholedig.

Dilynwch y dolenni isod i gael manylion cyswllt.

i beiriant chwilio etholaeth Tŷ'r Cyffredin ..