Eich Aelodau Seneddol

Mae dwy etholaeth seneddol yng Nghasnewydd, Dwyrain Casnewydd a Gorllewin Casnewydd, y mae gan bob un Aelod Seneddol neu AS etholedig.

Dilynwch y dolenni isod i gael manylion cyswllt.


Ruth Jones MP

  • Linc i'r manylion ar gyfer Jessica Morden MP
    Jessica Morden MP

  • Os ydych yn breswylydd ac am wybod pa etholaeth rydych yn byw ynddi ewch i i beiriant chwilio etholaeth Tŷ'r Cyffredin ..