• Hafan Democratiaeth
 • Calendr
 • Pwyllgorau
 • Cyfansoddiad
 • Ymgynghoriadau
 • Penderfyniadau
 • Canlyniadau etholiadau
 • Llyfrgell
 • Cyfarfodydd
 • Cyrff allanol
 • Cynghorau Plwyf
 • Dogfennau chwilio
 • Tanysgrifiwch am ddiweddariadau
 • Cynghorwyr
 • ASau
 • ACau
 • Beth sy'n newydd
 • Eich Aelodau Seneddol

  Mae dwy etholaeth seneddol yng Nghasnewydd, Dwyrain Casnewydd a Gorllewin Casnewydd, y mae gan bob un Aelod Seneddol neu AS etholedig.

  Dilynwch y dolenni isod i gael manylion cyswllt.


  Ruth Jones MP

 • Linc i'r manylion ar gyfer Jessica Morden MP
  Jessica Morden MP

 • Os ydych yn breswylydd ac am wybod pa etholaeth rydych yn byw ynddi ewch i i beiriant chwilio etholaeth Tŷ'r Cyffredin ..