Cynghorydd Paul Cockeram

Profile image for Cynghorydd Paul Cockeram

Teitl: Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Plaid: Llafur Cymru

Ward: Shaftesbury

Other councillors representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Dinas Casnewydd
Canolfan Ddinesig
Casnewyddt
NP20 4UR

Rhif ffôn busnes:  01633 656656

E-bost:  paul.cockeram@newport.gov.uk

Cod Ymddygiad :  democracy.newport.gov.uk/ecCatDisplay.aspx?bcr=1&sch=doc

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Paul Cockeram fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2012 - 07/05/2017
  • 08/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 -

Penodiadau i Gyrff Allanol