Cynghorydd Deb Davies

Profile image for Cynghorydd Deb Davies

Teitl: Aelod y Cabinet dros Addysg a Sgiliau

Plaid: Llafur Cymru

Ward: Beechwood

Other councillors representing this Ward: