Cynghorydd Chris Evans

Profile image for Cynghorydd Chris Evans

Plaid: Plaid Annibynwyr Casnewydd

Ward: Tŷ-du

Other councillors representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Dinas Casnewydd
Canolfan Ddinesig
Casnewydd
NP20 4UR

Ffôn:  01633 661573

Ffôn Symudol:  07778279235(P)

E-bost:  chris.evans@newport.gov.uk

Ffôn:  01633 656656

Cod Ymddygiad :  democracy.newport.gov.uk/ecCatDisplay.aspx?bcr=1&sch=doc

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris Evans fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2012 - 07/05/2017
  • 08/05/2017 -