Cynghorydd Matthew Evans

Profile image for Cynghorydd Matthew Evans

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Ward: Allt-yr-yn

Other councillors representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Dinas Casnewydd
Canolfan Ddinesig
Casnewydd
NP20 4UR

Rhif ffôn busnes:  01633 656656

E-bost:  matthew.evans@newport.gov.uk

Cod Ymddygiad :  democracy.newport.gov.uk/ecCatDisplay.aspx?bcr=1&sch=doc

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Matthew Evans fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 06/05/1999 - 06/05/2004
  • 06/05/2004 - 06/05/2009
  • 04/05/2012 - 07/05/2017
  • 08/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 -

Penodiadau i Gyrff Allanol