Agenda

Cyngor - Dydd Mawrth, 26ain Medi, 2023 5.00 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Rhagofynion

        i.           To receive any apologies for absence.

      ii.           To receive any declarations of interest.

     iii.           To receive any announcements by the Presiding Member.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 198 KB

To confirm and sign the minutes of the last meeting.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Penodiadau pdf icon PDF 98 KB

To consider any proposed appointments.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Materion yr Heddlu

30 minutes is allocated for questions to the Gwent Police representative.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun datblygu lleol newydd pdf icon PDF 464 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Blynyddol Newid Hinsawdd pdf icon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus Arcêd y Farchnad pdf icon PDF 780 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus Maesglas pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Trefniadau Craffu Cydbwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru pdf icon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cwestiynau i Arweinydd y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cwestiynau i Aelodau'r Cabinet

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cwestiynau i Gadeiryddion Pwyllgorau

Dogfennau ychwanegol: