Agenda

Cyngor - Dydd Mawrth, 23ain Ebrill, 2024 5.00 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Rhagymadroddion

       i.          Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

      ii.          I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb

     iii.          Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan yr Aelod Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 229 KB

I gadarnhau cofnodion y cyfarfod diweddaf.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Apwyntiadau pdf icon PDF 98 KB

Ystyried unrhyw benodiadau arfaethedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhestr Taliadau Aelodau 2024/25 pdf icon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Datganiad Tâl a Gwobrwyo pdf icon PDF 156 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024 - 2028 pdf icon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diwygio'r Cyfansoddiad - Cynllun Dirprwyo ar gyfer Asedau pdf icon PDF 160 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cwestiynau i Arweinydd y Cyngor

I roi cyfle i Gynghorwyr ofyn cwestiynau i Arweinydd y Cyngor yn unol â Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Proses:

Ni neilltuir mwy na 15 munud yng nghyfarfod y Cyngor ar gyfer cwestiynau i Arweinydd y Cyngor.

 

Rhaid cyfeirio’r cwestiwn drwy’r Maer neu’r sawl sy’n llywyddu’r cyfarfod ac nid yn uniongyrchol at y sawl sy’n cael ei holi.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cwestiynau i Aelodau'r Cabinet

I roi cyfle i ofyn cwestiynau i Aelodau Cabinet yn unol â'r Rheolau Sefydlog.

 

Proses:

Ni neilltuir mwy na 10 munud yng nghyfarfod y Cyngor ar gyfer

cwestiynau i bob Aelod Cabinet.

 

Rhaid i aelodau gyflwyno eu cwestiynau arfaethedig yn ysgrifenedig ymlaen llaw

yn unol â'r Rheolau Sefydlog. Os na all aelodau ofyn

eu cwestiwn ar lafar o fewn yr amser a neilltuwyd, bydd y cwestiynau sy'n weddill

cael ei ateb yn ysgrifenedig. Bydd y cwestiwn a'r ymateb yn cael eu hatodi

i'r cofnodion.

 

Rhaid mynd i'r afael â'r cwestiwn trwy'r Maer neu'r person llywyddu yn y cyfarfod ac nid yn uniongyrchol i'r person dan sylw holi.

 

Bydd cwestiynau’n cael eu gofyn i Aelodau’r Cabinet yn y drefn ganlynol:

 

i.Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg a Chynnar

Blynyddoedd

 ii. Aelod Cabinet dros Gymuned a Llesiant

 iii. Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol, Rheoleiddio a

Tai

 iv. Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol (i Oedolion a Phlant

Gwasanaethau)

 v. Aelod Cabinet dros Drawsnewid Sefydliadol

 vi. Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a Bio-amrywiaeth

 vii. Aelod Cabinet dros Isadeiledd ac Asedau

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cwestiynau i Gadeiryddion Pwyllgorau

Rhoi cyfle i ofyn cwestiynau i Gadeiryddion y Pwyllgorau yn unol â'r Rheolau Sefydlog.

 

Proses:

Ni neilltuir mwy na 10 munud yng nghyfarfod y Cyngor ar gyfer cwestiynau i bob Cadeirydd.

 

Rhaid i aelodau gyflwyno eu cwestiynau arfaethedig yn ysgrifenedig ymlaen llaw yn unol â’r Rheolau Sefydlog. Os na all aelodau ofyn eu cwestiwn ar lafar o fewn yr amser a neilltuwyd, bydd y cwestiynau sy'n weddill yn cael eu hateb yn ysgrifenedig. Bydd y cwestiwn a'r ymateb yn cael eu hatodi i'r cofnodion.

 

Rhaid cyfeirio’r cwestiwn drwy’r Maer neu’r sawl sy’n llywyddu’r cyfarfod ac nid yn uniongyrchol at y sawl sy’n cael ei holi.

 

Bydd cwestiynau’n cael eu gofyn i Gadeiryddion Pwyllgorau yn y drefn ganlynol:

 

ff. Pwyllgorau Craffu

a. Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu

b. Pwyllgor Craffu Perfformiad – Pobl

c. Pwyllgor Archwilio Perfformiad – Lle a Chorfforaethol

d. Pwyllgor Archwilio Perfformiad – Partneriaethau

ii. Pwyllgor Cynllunio

iii. Pwyllgor Trwyddedu

iv. Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

 

 

 

Er gwybodaeth:

 

Mae crynodeb o'r rhestrau penderfyniadau diweddar a gyhoeddwyd gan y Cabinet, Aelodau'r Cabinet a Chofnodion cyfarfodydd diweddar y Pwyllgorau wedi'u dosbarthu'n electronig i holl Aelodau'r Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol: