Agenda

AGM, Cyngor - Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2024 5.00 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Rhagymadroddion

i)          Ymddiheuriadau am absenoldeb

ii)         Datganiadau o Ddiddordeb

iii)        Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan yr Aelod Llywyddol

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Penodi Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol

Ystyried argymhelliad yr Is-bwyllgor Penodiadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Penodiad i'r Aelod Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

4.

Penodiad i’r Dirprwy Aelod Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penodiad i Arweinydd y Cyngor

I wneud penodiad i swydd Arweinydd y Cyngor.

 

Yna gall yr Arweinydd fel y'i hetholwyd gyhoeddi ei benodiadau ef neu hi o Aelodau Cabinet os yw'n dymuno.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Datganiadau o ddiddordeb

Penodi cadeiryddion i'r Pwyllgorau Cynllunio a Thrwyddedu, y Pwyllgorau Craffu a'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Penodiadau

Rhoi effaith i benodiadau aelodau i bwyllgorau gan y grwpiau gwleidyddol.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Penodiadau i Gyrff Allanol

Rhoi effaith i benodiadau aelodau i gyrff allanol

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Penodiadau

Ystyried unrhyw benodiadau arfaethedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Gohiriad

Bydd y cyfarfod yn cael ei ohirio ar ôl ystyried yr eitemau uchod a bydd yn ailymgynnull ar gyfer yr eitemau canlynol heb fod yn gynharach na 5.45pm.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Seremoni Urddo a Radu y Maer ar gyfer y flwyddyn 2024 i 2025

Dogfennau ychwanegol:

12.

Penodi Dirprwy Faer

Dogfennau ychwanegol: