Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 14eg Rhagfyr, 2022 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Monitor Cyllideb Refeniw pdf icon PDF 919 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyllideb Refeniw Cyllideb Ddrafft a CATC: Cynigion Terfynol 2023/24 pdf icon PDF 290 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Monitro'r Gyllideb Gyfalaf ac Ychwanegiadau pdf icon PDF 385 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Rheoli'r Trysorlys pdf icon PDF 463 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad am y Gofrestr Risg Gorfforaethol pdf icon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Lles Gwent pdf icon PDF 175 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cyd-fenter Norsaidd pdf icon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cynllun Ariannol y Gronfa Integreiddio Ranbarthol pdf icon PDF 167 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adroddiad Blynddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol pdf icon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Adroddiad Pwysau Allanol pdf icon PDF 143 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol: