• Hafan Democratiaeth
 • Calendr
 • Pwyllgorau
 • Cyfansoddiad
 • Ymgynghoriadau
 • Penderfyniadau
 • Canlyniadau etholiadau
 • Llyfrgell
 • Cyfarfodydd
 • Cyrff allanol
 • Cynghorau Plwyf
 • Dogfennau chwilio
 • Tanysgrifiwch am ddiweddariadau
 • Cynghorwyr
 • ASau
 • ACau
 • Beth sy'n newydd
 • Manylion Pwyllgor

  Cabinet

  Diben y Pwyllgor

  Mae’rCabinet yncynnwysArweinydd y Cyngor a hyd at nawAelod Cabinet (gangynnwys y DirprwyArwienydd)

  EtholirArweinydd y Cyngorgan y Cyngor, syddwedynyndewisAelodau’r Cabinet a benodirgan y Cyngor. Mae gan bob Aelodunigolo’rCyngorgyfrifoldebdrosbortffoliopenodol o wasanaethau a pholisïau’rCyngor. YrArweinyddsy’npenodiAelodaui’wportffolios.

  Y Cabinet
  ywprifgorffpenderfynu’rCyngor ac mae’ngyfrifol am weithredufframwaithcyllid a pholisi’rCyngor. Mae rhaio’rpriffaterion, megisgosod y gyllideba’rDrethGyngor bob blwyddyn, yncaeleupennugan Cyngor.

  Felarfercynhelircyfarfodyddo’r Cabinet ynfisol (heblaw am fisAwst), a’rArweinyddsy’neucadeirio. Mae’rcyfarfodyddynagoredi’rcyhoedd, heblaw am adegau pan fomaterionpersonolneugyfrinacholyncaeleutrafod.

  Mae’r Cabinet ynpenderfynuarfaterionar y cyd, a gyhoeddirwedynmewncofrestrpenderfyniadauyndilyncyfarfodydd. Mae copïau o agendâu, adroddiadau, cofrestripenderfyniadau a chofnodioncyfarfodydd y Cabinet arwefan y Cyngor.

  Mae
  adroddiadaufyddyncaeleuhystyriedyngnghyfarfodydd y Cabinet yn y dyfodolyncaeleuhamserlennuymMlaenGynllun y Cabinet. 

  Aelodaeth

  Gwybodaeth gyswllt

  Swyddog cefnogi: Tracy Richards. Rheolwr Swyddfa’r Cabinet

  Ffôn: 01633 656656

  E-bost: Cabinet@newport.gov.uk