Cynghorydd Jane Mudd

Profile image for Cynghorydd Jane Mudd

Teitl: Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd

Plaid: Llafur Cymru

Ward: Malpas

Other councillors representing this Ward: