Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 15fed Mehefin, 2022 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  E-bost: democratic.services@newport.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Diweddariad ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol (Ch4) pdf icon PDF 192 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun Ynni Ardal Leol pdf icon PDF 142 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Prosiect Gorsaf Wybodaeth pdf icon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rownd 2 y Gronfa Lefelu i Fyny - Y Sefydliad Technoleg Cenedlaethol (Adroddiad i ddilyn) pdf icon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Rheoli'r Trysorlys pdf icon PDF 228 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Diweddaru Covid pdf icon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Pontio ar ôl yr UE pdf icon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol: