Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 9fed Ebrill, 2024 11.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emily Mayger, Governance Officer  E-bost: democratic.services@newport.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Is-bwyllgor Trwyddedu: Cod Ymarfer pdf icon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Bar Amber pdf icon PDF 4 MB

Adolygiad o Drwydded Safle o dan Adran 51 Deddf Trwyddedu 2003, “Bar Ambr” 16 Stryd Fawr, Casnewydd De Cymru, NP20 1FW.

Dogfennau ychwanegol: