Agenda and decisions

Panel Trwyddedu (Tacsi) - Dydd Mawrth, 4ydd Gorffennaf, 2023 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Governance Team 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Trwyddedu Tacsis: Cod Ymarfer pdf icon PDF 88 KB

4.

Rhan 2 Eitemau Eithriedig neu Gyfrinachol

ystyried a ddylid gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd wrth ystyried yr eitem ganlynol ar y sail y bydd yn cynnwys datgeliad tebygol o wybodaeth eithriedig neu gyfrinachol fel y'i diffinnir yn atodlen 12a o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 ac mae gwaharddiad yn gorbwyso budd y cyhoedd mewn datgelu.

5.

Ystyried diddymiad Trwydded Gyrwyr Llogi Preifat /Cerbydau Hacni yn ymwneud â

5a

Ystyried Trwydded Yrru Hurio Preifat mewn cysylltiad â GT

5b

Ystyried Trwydded Yrru Hurio Preifat mewn cysylltiad â LAM

5c

Ystyried Trwydded Yrru Hurio Preifat mewn cysylltiad â MG