Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 26ain Mawrth, 2024 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 159 KB

4.

Adroddiad Recriwtio a Chadw pdf icon PDF 117 KB

a)      Cyflwyniad gan Swyddog

b)    Trafodaeth a chwestiynau i’r Pwyllgor

c)     Casgliad ac argymhellion 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 141 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Arising (Appendix 2)

c)      Information Reports (Appendix 3)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Digwyddiad Byw