Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol - Dydd Llun, 24ain Gorffennaf, 2023 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgan diddordeb

3.

Adolygiadau Perfformiad Diwedd Blwyddyn 2022-23 pdf icon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

 

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 135 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Plan (Appendix 2)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Recording of the meeting