Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol - Dydd Llun, 11eg Medi, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgan diddordeb

3.

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2023 a 24 Gorffennaf 2023 pdf icon PDF 162 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Strategaeth Ddewisol y Cynllun Datblygu Lleol Newydd ar gyfer Ymgynghori pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

 

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 135 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Plan (Appendix 2)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Live meeting