Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol - Dydd Llun, 19eg Chwefror, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgan diddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 180 KB

4.

Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd Lleol Casnewydd pdf icon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

 

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 131 KB

a)      Actions Plan (Appendix 1)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Live Event