Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Dydd Mercher, 20fed Mawrth, 2024 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 125 KB

4.

Gwasanaeth Cyflawni Addysg - Gwerth am Arian (Cam 1 - Rhagfyr 2023) pdf icon PDF 165 KB

a)    Cyflwyniad gan Swyddog

b)    Trafodaeth a chwestiynau i’r Pwyllgor

c)    Casgliad ac argymhellion 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Asesiad o Anghenion Strategol Casnewydd Ddiogelach 2024-2029 pdf icon PDF 137 KB

a)    Cyflwyniad gan Swyddog

b)    Trafodaeth a chwestiynau i’r Pwyllgor

c)    Casgliad ac argymhellion 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Dyletswydd Trais Difrifol: Strategaeth ac Asesiad o Anghenion Strategol Gwent pdf icon PDF 137 KB

a)    Cyflwyniad gan Swyddog

b)    Trafodaeth a chwestiynau i’r Pwyllgor

c)    Casgliad ac argymhellion 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 134 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Plan (Appendix 2)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Digwyddiad Byw