Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 1af Medi, 2021 10.00 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig

Cyswllt:    Pamela Tasker
Swyddog Llywodraethu
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor John Richards Cadeirydd Yn bresennol
Councillor John Guy Dirprwy Gadeirydd Ymddiheuriadau
Councillor James Clarke Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Tracey Holyoake Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Trevor Watkins Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard White Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor William Routley Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Charles Ferris Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jason Jordan Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mark Spencer Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Matthew Sharp Officer Yn bresennol
Joanne Evans Officer Yn bresennol
Tracey Brooks Officer Yn bresennol
Stephen John Williams Officer Yn bresennol
Joanne Davidson Officer Yn bresennol
Anna Griffiths Y Cyhoedd Yn bresennol
Joanne Gossage Officer Yn bresennol
Cynghorydd Carmel Townsend Aelod Pwyllgor Yn bresennol