Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13eg Ebrill, 2023 5.30 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Richard Morgan Y Cyhoedd Yn bresennol
John Davies Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor David Fouweather Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Andrew Mitchell Cadeirydd Yn bresennol
Kerry Watkins Dirprwy Gadeirydd Ymddiheuriadau
Dr Paul Worthington Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Gill Nurton Y Cyhoedd Yn bresennol
Councillor Paul Cockeram Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jane Mudd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor William Routley Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kevin Whitehead Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Elizabeth Bryant Officer Yn bresennol
Pamela Tasker Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Councillor Allan Morris Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Taylor Strange Swyddog Llywodraethu Yn bresennol
Anne Jenkins Swyddog Llywodraethu Yn bresennol