Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19eg Hydref, 2023 5.30 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Richard Morgan Y Cyhoedd Ymddiheuriadau
John Davies Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Andrew Mitchell Cadeirydd Yn bresennol
Kerry Watkins Dirprwy Gadeirydd Yn bresennol
Dr Paul Worthington Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Gill Nurton Y Cyhoedd Yn bresennol
Councillor Paul Cockeram Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Farzina Hussain Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor William Routley Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Evans Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Jane Mudd Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Kevin Whitehead Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Elizabeth Bryant Officer Disgwyliedig
Leanne Rowlands Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig
Emily Mayger Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig
Simon Richards Swyddog Llywodraethu Disgwyliedig