Cynghorydd Miqdad Al-Nuaimi

Profile image for Cynghorydd Miqdad Al-Nuaimi

Plaid: Annibynwyr

Ward: Stow Hill

Other councillors representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Cyngor Dinas Casnewydd
Canolfan Ddinesig
Casnewydd
NP20 4UR

Rhif ffôn busnes:  01633 656656

E-bost:  miqdad.al-nuaimi@newport.gov.uk

Cod Ymddygiad :  democracy.newport.gov.uk/ecCatDisplay.aspx?bcr=1&sch=doc

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Miqdad Al-Nuaimi fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 05/05/2000 - 05/05/2004
  • 05/05/2004 - 04/05/2008
  • 04/05/2012 - 07/05/2017
  • 08/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 -

Penodiadau i Gyrff Allanol