Agenda

Cabinet - Dydd Gwener, 14eg Ionawr, 2022 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  E-bost: Cabinet@newport.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 170 KB

4.

Cyllideb Refeniw Ddrafft a Chynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC): Cynigion Terfynol 2022/23 pdf icon PDF 284 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Monitor Cyllideb Refeniw pdf icon PDF 675 KB

6.

Monitor Cyllideb Gyfalaf pdf icon PDF 369 KB

7.

TOMs Cenedlaethol Cymreig ar gyfer Gwerth Cymdeithasol pdf icon PDF 246 KB

8.

Dadansoddiad Perfformiad Canol Blwyddyn 2020/21 pdf icon PDF 228 KB

9.

Adroddiad Diweddaru ar Drefniadau Gwaith CCR/CJC pdf icon PDF 159 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2021/25 pdf icon PDF 217 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Diweddaru Brexit pdf icon PDF 141 KB

12.

Adroddiad Adfer Covid pdf icon PDF 185 KB

13.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Crynodeb o Fusnes Partneriaeth Casnewydd yn Un

Please click on the link below to view the One Newport Partnership summary of Business:

 

https://sway.office.com/YlsEWw5gVEcgOmLK?ref=Link

15.

Live Event