Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 15fed Chwefror, 2023 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  Governance Team Leader

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diweddaf pdf icon PDF 118 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Strategaeth Gyfalaf a Strategaeth Rheoli'r Trysorlys - 2023/24 pdf icon PDF 4 MB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Monitor Cyllideb Refeniw pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Monitor Cyllideb Gyfalaf pdf icon PDF 378 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyllideb Derfynol a CATC: Cynigion Terfynol - 2023/24 pdf icon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Pwysau Allanol NCC - Costau Byw pdf icon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol: