Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Dydd Mawrth, 10fed Hydref, 2023 10.00 am

Lleoliad: Committee Room 1 / Microsoft Teams

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cynllun Ardal Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent (BPRh) 2023 - 2027 pdf icon PDF 159 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gwent 2022-23 pdf icon PDF 179 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Ar ôl cwblhau adroddiadau'r Pwyllgor, gofynnir i'r Pwyllgor ffurfioli ei gasgliadau, ei argymhellion a'i sylwadau ar eitemau blaenorol i'w gweithredu.

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 131 KB

a)    Diweddariad ar y Rhaglen Waith i'r Dyfodol (Atodiad 1)

 

b)    Cynllun Gweithredu (Atodiad 2)

Dogfennau ychwanegol:

7.

Digwyddiad Byw