Cyfarfodydd, rhaglenni a chofnodion

Yn yr adran hon gallwch edrych ar ystod eang o wybodaeth a dogfennau yn ymwneud â phrosesau penderfynu’r cyngor, dysgu am gyfarfodydd y cyngor sy'n dod a’r penderfyniadau a chael manylion am eich cynrychiolwyr gwleidyddol lleol.


Gwybodaeth ynglyn a Cyfarfodydd Pwyllgorau

Gwybodaeth ynghylch Cyngor, y Cabinet a chyfarfodydd. Gallwch ddod o hyd i'r agendâu, cofnodion cyfarfodydd blaenorol, yn ogystal ag adroddiadau swyddogion a drafodwyd mewn cyfarfodydd blaenorol. Darperir gwybodaeth hefyd ar ddyddiadau cyfarfodydd y dyfodol, a materion fydd yn cael eu trafod yn y dyfodol.

Cynrychiolwyr Etholedig

Manylion ASau , ACau a chynghorwyr Casnewydd.

Sut i gymryd rhan

Gallwch gael mynediad at a llofnodi eDdeisebau presennol a gyflwynir i’r Cyngor, yn ogystal â chael mynediad at wybodaeth am eDdeisebau sydd eisoes wedi’u cwblhau.

Mae hefyd yn bosible tanysgrifio i ddiweddariadau er mwyn derbyn gwybodaeth drwy e-bost parthed materion a chyfarfod pwyllgor penodol.

Cyrff allanol

Manylion cyswllt I gynrychiolwyr y cyngor ar Cyrff allanol sy’n annibynnol ar y cyngor.

Penderfyniadau

Gwybodaeth parthed y penderfyniadau a gymerir gan y Cabinet, pwyllgorau ayyb, , yn ogystal â phenderfyniadau a ddirprwyir gan swyddogion a gymerir gan swyddogion y cyngor.

Er mwyn gweld dogfennau mewn fformat pdf bydd angen y feddalwedd Adobe Acrobat Reader am ddim arnoch.