• Hafan Democratiaeth
 • Calendr
 • Pwyllgorau
 • Cyfansoddiad
 • Ymgynghoriadau
 • Penderfyniadau
 • Canlyniadau etholiadau
 • Llyfrgell
 • Cyfarfodydd
 • Cyrff allanol
 • Cynghorau Plwyf
 • Dogfennau chwilio
 • Tanysgrifiwch am ddiweddariadau
 • Cynghorwyr
 • ASau
 • ACau
 • Beth sy'n newydd
 • Cyfarfodydd, rhaglenni a chofnodion

  Yn yr adran hon gallwch edrych ar ystod eang o wybodaeth a dogfennau yn ymwneud â phrosesau penderfynu’r cyngor, dysgu am gyfarfodydd y cyngor sy'n dod a’r penderfyniadau a chael manylion am eich cynrychiolwyr gwleidyddol lleol.


  Gwybodaeth ynglyn a Cyfarfodydd Pwyllgorau

  Gwybodaeth ynghylch Cyngor, y Cabinet a chyfarfodydd. Gallwch ddod o hyd i'r agendâu, cofnodion cyfarfodydd blaenorol, yn ogystal ag adroddiadau swyddogion a drafodwyd mewn cyfarfodydd blaenorol. Darperir gwybodaeth hefyd ar ddyddiadau cyfarfodydd y dyfodol, a materion fydd yn cael eu trafod yn y dyfodol.

  Cynrychiolwyr Etholedig

  Manylion ASau , ACau a chynghorwyr Casnewydd.

  Sut i gymryd rhan

  Gallwch gael mynediad at a llofnodi eDdeisebau presennol a gyflwynir i’r Cyngor, yn ogystal â chael mynediad at wybodaeth am eDdeisebau sydd eisoes wedi’u cwblhau.

  Mae hefyd yn bosible tanysgrifio i ddiweddariadau er mwyn derbyn gwybodaeth drwy e-bost parthed materion a chyfarfod pwyllgor penodol.

  Cyrff allanol

  Manylion cyswllt I gynrychiolwyr y cyngor ar Cyrff allanol sy’n annibynnol ar y cyngor.

  Penderfyniadau

  Gwybodaeth parthed y penderfyniadau a gymerir gan y Cabinet, pwyllgorau ayyb, , yn ogystal â phenderfyniadau a ddirprwyir gan swyddogion a gymerir gan swyddogion y cyngor.

  Er mwyn gweld dogfennau mewn fformat pdf bydd angen y feddalwedd Adobe Acrobat Reader am ddim arnoch.